1. Wat is nu precies een schenking middels notariële akte?
    Dit is een overeenkomst tussen u en HAPIN. U verplicht zich jaarlijks eenzelfde bedrag te schenken in vaste termijnen gedurende een periode van minimaal vijf jaar. 
   2. Wie is erbij gebaat?
    In de eerste plaats U, omdat het bedrag dat u schenkt in zijn geheel van het verzamelinkomen kan worden afgetrokken. En natuurlijk de Papua’s, omdat donateurs hun bijdrage kunnen verhogen zonder per saldo meer kwijt te zijn. 
   3. Moet ik zelf mijn schenkingsbijdrage overmaken?
    Nee. Op de volmacht kun u aangeven of u per incasso of per acceptgiro wilt betalen en in welke termijnen. Incasso is voor Hapin voordeliger en voor u gemakkelijker. 
   4. Het komt mij niet uit om de schenking in een keer te betalen.
    U kunt uw schenking verspreid over het jaar betalen. Betaalt u het liefst per maand of per kwartaal dan is dat geen probleem. De belastingdienst stelt als enige voorwaarde dat het totale bedrag van de schenking in een kalenderjaar betaald moet zijn. U kun zelf betalen in hoeveel keer u uw schenking doet. 
   5. Het is maar een kleine gift die ik aan Hapin overmaak.
    De hoogte van uw gift maakt niet uit. Voor een gift per notariële akte geldt voor de belastingdienst geen ondergrens. 
   6. Naast Hapin steun ik nog meer goede doelen.
    U kunt al uw giften aan de verschillende doelen samenvoegen via een zogenoemde verzamelvolmacht. U hoeft slecht eenmaal uw gegevens in te vullen en die van de doelen die u wilt steunen. Via onze notaris maken wij de benodigde akten voor in orde. 
   7. Ik ben al op leeftijd en wil mijn familie niet met een financiële last opzadelen mocht ik onverhoopt komen te overlijden.
    In geval van overlijden vervalt de overeenkomst tussen u en het goede doel. Uw nabestaanden zijn niet aansprakelijk voor de notariële schenking die u doet. 
   8. Moet ik zelf wat doen bij afloop van de schenking?
    Nee. De overeenkomst loopt vanzelf af na de minimum termijn van vijf jaar. 
Facebooktwitterpinterestlinkedin

Projecten