leerlingen-van-de-pilotschool-in-mume-kuyawage-de-allerkleinsten-moeten-mee-met-de-grote-kinderen-omdat-de-ouders-op-het-land-werkenOnderwijskundige Marlôt Fliers en psycholoog Harold van Grinsven reisden onlangs op eigen initiatief en op verzoek van de internationale organisatie SIL, naar Papua.

Het SIL (NGO) houdt zich wereldwijd niet alleen bezig met onderzoek naar inheemse talen, maar doet veel meer dan dat. Ze stelt zich ook ten doel kleine taalgemeenschappen te helpen zich te handhaven in een veranderende wereld, en deze groepen bij te staan hun taal te gebruiken als voertuig voor hun economische, politieke en sociale en culturele ontwikkeling. Het SIL is sterk in de ontwikkeling van programma’s gericht op meertalig onderwijs. Voor Papua betekent dat concreet leren lezen en schrijven in de eigen taal en geleidelijk in het Bahasa Indonesia. De kinderen in de meer afgelegen districten krijgen onderwijs in het Indonesisch, een taal die hen volledig vreemd is. Voor het vervolgonderwijs betekent dat voor deze kinderen weinig goeds. Het SIL heeft nu in samenwerking met de overheid, een project ingezet waarbij leerlingen van 13 scholen in de zeer afgelegen districten Kuyawage en Lanijaya, leskrijgen in hun eigen stamtaal. Het gaat voorlopig nog om een testfase.

De gemeenschap wordt er nadrukkelijk bij betrokken en medeverantwoordelijk gesteld voor het succes: leraren uit het eigen gebied moeten er lesgeven en per dorp wordt een schoolbestuur aangesteld. Doel van de testfase is dat leerlingen op de basisschool beter presteren, Indonesisch leren spreken en aansluiting kunnen vinden bij het vervolgonderwijs. Een geweldig initiatief dat het verdient op grote schaal te worden uitgevoerd.

Tijdens hun bezoek aan deze dorpen in Papua, in juli van dit jaar,  stuitten Marlôt en Harold op praktische problemen en behoeftes. Er is b.v. vraag naar laptops en printers voor de schoolbesturen. Zij moeten regelmatig verslag doen aan de overheid en de administratie bijhouden. En er zijn tablets nodig als lesmateriaal. Tablets zijn een licht en relatief goedkoop alternatief voor boeken. Onderwijzers moeten worden getraind in het gebruik en onderhoud van computers en tablets. Als basisvoorwaarde geldt natuurlijk een ongestoorde elektriciteitsvoorziening. Met de introductie van zonnepanelen (eenvoudig te installeren, duurzaam en goedkoop) is voor dat probleem een spectaculaire oplossing.  De eerste zonnepanelen en accu’s zijn inmiddels geïnstalleerd.

Marlôt en Harold hebben Hapin gevraagd zich aan te sluiten bij dit veelomvattende project, waar honderden kinderen in het diepe binnenland van Papua van kunnen profiteren. Uit eigen fondsen brachten ze ruim 2.000 euro bij elkaar. Dit initiatief is nog maar een begin en vraagt om uitbreiding naar meer dorpen. Hapin doet graag mee. Helpt u ook? Mocht u een donatie overwegen aan dit project dan verzoeken we u het woord ‘kuyawage’ als betalingsomschrijving toe te voegen.

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Projecten