Hapin ondersteunt Papua in de ontwikkeling naar een welvarende, rechtvaardige en democratische samenleving waarin de Papoea’s zelf richting geven aan hun toekomst. Ze voert dit uit door een uitgebreid programma van kleinschalige projecthulp en studiebeurzen voor Papoea-studenten.

Kleinschalige projectsteun PapuaKleinschalige projectsteun in Papua

Stichting Hulp aan Papua’s in Nood (Hapin) werd in 1972 opgericht door Nederlanders en Papoea’s die zich verbonden voelden met de inheemse bevolking van het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Om de slechte economische en sociaal-culturele situatie van de Papoea’s te helpen verbeteren werd er destijds een fonds opgericht waarmee initiatieven op het gebied van kleinschalige projecthulp werden ondersteund. Deze vorm van kleinschaligheid vormt nog steeds de kern van de activiteiten van Hapin.

Onderwijs in Papua

Papua heeft twee universiteiten. Er is kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. De Indonesische regering subsidieert het basisonderwijs en stelt soms beurzen beschikbaar voor het vervolgonderwijs. Maar daarmee is Papua er nog niet. Vanwege de moeilijke verbindingen zijn de onderwijsvoorzieningen in het centrale berggebied erg beperkt. Er is weinig controle op de aanwezigheid van leraren en leerlingen. Sommige bergbewoners spreken alleen hun eigen stamtaal en beheersen het Indonesisch onvoldoende om de lessen te kunnen volgen. Het gebeurt soms dat subsidies of beurzen de scholen of studenten nooit bereiken. In het gehele onderwijs is het moeilijk om over te schakelen van onderwijs dat uitgaat van leren uit het hoofd naar begrijpend leren. Er zijn weinig Papoea leerkrachten. De meeste leraren komen uit andere delen van Indonesië; er ontstaan gemakkelijk misverstanden tussen hen en de oorspronkelijke bewoners. Het onderwijs sluit vaak weinig aan op de belevingswereld van leerlingen en studenten.

Onderwijs is een van de speerpunten in het beleid van Hapin. Zeker 1.000 studenten hebben met behulp van een Hapin beurs hun opleiding kunnen afronden. Jaarlijks ontvangen ongeveer 30 studenten een beurs van Hapin.

Voorlichting over Papua

Bewustwording in Nederland ziet Hapin als een belangrijke taak. Heeft u binnenkort een reünie of bijeenkomst. Wij komen graag langs om te vertellen over het voormalig Nederlands Nieuw Guinea en ons werk.

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Projecten