Meet & Greet in Utrecht
Hapin-Papua medewerkers
Derek Windessy en Cynthia Warwe

Op 15 april waren Derek Windessy en Cynthia Warwe in Nederland voor een ontmoeting met Hapin-medewerkers en vrienden. Beiden zijn medewerkers van onze zusterorganisatie pt. Hapin die inmiddels vijf jaar actief is in Papua. Het werk van Pt. Hapin stond dan ook centraal in deze ontmoeting.

Derek en Cynthia bevestigden het beeld dat de Papua’s het anno 2016 in veel opzichten zwaar hebben. De  samenleving verandert razendsnel en de Papua’s hebben moeite om zich aan te passen aan die veranderingen. Dat is ook het gevolg van grove discriminatie, economische achterstelling en gebrek aan respect voor hun culturele en traditionele waarden.

Hapin probeert hier verandering in te brengen door de mensen meer weerbaar te maken en tot initiatieven aan te zetten. Derek en Cynthia legden uit op welke manier ze dit met hun projecten willen bevorderen. Kleine  initiatieven verhogen de trots en de eigenwaarde. Succeservaringen van kleine groepen stimuleren anderen tot  navolging, zodat er meer families en gemeenschappen hun eigen inkomsten kunnen genereren. Ook worden voorlichtingscampagnes gevoerd om de hygiëne in gezinnen te verbeteren.

Het project Marktvrouwen Jayapura is een aansprekend voorbeeld van kleinschalige, maar succesvolle projecten. Pt. Hapin-Papua steunt een groep van tientallen vrouwen die op de markt van Jayapura hun groenten en fruit verkopen. Door middel van kleine kredieten worden de vrouwen in staat gesteld hun plek op de markt te huren en hun onkosten te betalen.

Pt. Hapin is op zoek naar alternatieve methodes om meer inkomsten te generen voor deze groep vrouwen. Derek en Cynthia hebben tijdens hun bezoek in Nederland gesprekken gevoerd met een microkredietspecialist van de Triodosbank. Ze leerden van deze expert hoe ze dit instrument van kleine leningen nog efficiënter kunnen inzetten om het project uit te breiden en winstgevender te maken.

De Meet & Greet in Utrecht bracht het werk in Papua even heel dichtbij. Voor Derek en Cynthia betekende deze ontmoeting met de Hapin-achterban een geweldige stimulans voor hun werk.

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Projecten