Willie wortel - PapuaHapin is een kleine organisatie die zich speciaal richt op Papua, het Indonesische gedeelte van Nieuw Guinea. Als kleine organisatie hebben we beperkte capaciteit en moeten we daarom duidelijke keuzes qua tijdsbesteding maken.

 

Waar besteden we uw en ons geld aan in Papua?

We richten ons op het bevorderen van de toegang tot (praktijk)onderwijs, de economische positieverbetering van families, groepen en gemeenschappen op dorpsniveau, het beschermen van inheemse landrechten, en de versterking van het maatschappelijk middenveld. Aandacht voor de positie en rechten van vrouwen en cultuur zijn onderdeel van alle bovengenoemde thema’s.

Bij de toekenning van financiële hulp en het monitoren van de projecten krijgt Hapin steun van lokale deskundigen.


Criteria

Hapin hanteert 2 drempelcriteria waar een project aan moet voldoen:

    1. Levensvatbaarheid (in de zin van sustainability: duurzaamheid)
    2. Formulering van duidelijke te behalen resultaten

Op de volgende 3 criteria wordt getoetst:

  1. Gender gelijkheid
  2. Track record
  3. Lokaal initiatief

 

Voor de punten geldt: hoe beter, hoe groter de kans op goedkeuring.

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Projecten