Studeren is voor jonge Papua’s niet vanzelfsprekend. Het hoger onderwijs is beperkt en opleidingen en de kosten van het levensonderhoud hoog. Daarom heeft Hapin een studiebeurzenprogramma in het leven geroepen.

Met een financieel steuntje in de rug krijgen jonge en talentvolle Papua’s de kans om in Papua of elders in Indonesië aan een universiteit of hogeschool te studeren. Doelstelling is dat zij na hun studie terugkeren naar Papua om hun expertise en kennis te gebruiken voor de opbouw van hun land.

Sinds kort kunt u indivicuele Papua studenten volgen via ons online donatie platform, GrantGesture.

Toegang tot onderwijs

Het formele onderwijs is de verantwoordelijkheid van de overheid. We nemen dus geen financiering of structuren van het formeel onderwijs over. Wel willen we graag Papua’s helpen de toegang tot dat onderwijs te verkrijgen. Hapin heeft een studiebeurzenprogramma waarmee toegang tot hoger onderwijs mogelijk wordt gemaakt.

Ook steunen we initiatieven die het functioneren van het (basis)onderwijs in het binnenland verbeteren en obstakels voor toegang wegnemen. Bij het bevorderen van toegang hoort ook het werk van maatschappelijke organisaties die druk op de overheid uitoefenen om de budgetten voor het onderwijs te verhogen.

Toewijzing

De voorkeur gaat uit naar Papua’s die studies volgen die van belang zijn voor de ontwikkeling van Papua zoals economie, gezondheidszorg, landbouw en onderwijs. Het is van groot belang dat men zelf het voortouw neemt in de ontwikkeling van het eigen land. Zij winnen ook sneller het vertrouwen van de eigen bevolking.

Vooral vrouwen worden aangemoedigd een beurs aan te vragen, omdat zij nog steeds een flinke achterstandspositie hebben. Ook jongens en meisjes uit de armste regio’s hebben een streepje voor bij het verkrijgen van een beurs.

De studiebeurzen zijn aanvullend van aard. De studenten moeten er dus een baantje bij zoeken, net als in Nederland, of zullen ondersteuning van anderen moeten zoeken. In verreweg de meeste gevallen zijn de ouders niet in staat financiële steun te verlenen.

Bekijk foto’s van alumni leden op Flickr.

 

carousel
Images niet gevonden
Facebooktwitterpinterestlinkedin

Projecten