Waarschijnlijk heeft u wel eens nagedacht over uw testament. Wat wilt u dat er met uw vermogen, uw geld en uw spullen gebeurt als u er niet meer bent? Met behulp van een notaris legt u alles vast. Hieronder leggen wij voor uw alvast het verschil tussen een legaat en erfstelling uit.

Legaat
Een legaat is een omschreven deel van een erfenis. Het kan daarbij gaan om een geldbedrag, maar ook om roerende of onroerende goederen die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Omdat Hapin een zogenaamde algemeen nut beogende instelling is, is het geldbedrag of de waarde van het (on)roerend goed vrij van successierechten (sinds 1 januari 2006).

Erfstelling
Een erfstelling houdt in dat de gehele erfenis, of een gedeelte ervan, ten goede komt aan het goede doel. Het betekent dat eerst alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) afgelost moeten worden, waarna de rest van de nalatenschap wordt verdeeld over de in het testament genoemde erfgenamen, waarvan Hapin er dan één kan zijn.

Advies
Wilt u weten wat uw nalatenschap voor Hapin kan betekenen? Of heeft u andere vragen? Wij helpen u graag.

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Projecten