jaarverslag2012In ons jaarverslag (PDF en HTML) leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid, de inkomsten en uitgaven en de behaalde resultaten. Het jaarverslag omvat de jaarrekening en een bestuursverslag.
Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Projecten