Foto: Derek Windessi, Phile T. R. R. Bonay, Jaap M. van der Werf en mevrouw Dewi

Op 23 februari, op de 38ste verjaardag van Hapin, is onze zusterorganisatie Pt. Hapin opgericht. Met deze mijlpaal hebben we de steun aan Papua een stevigere basis gegeven en zijn er nieuwe mogelijkheden van fondsenwerving ontstaan.

Pt. Hapin is gevestigd en geregistreerd in Jayapura. Pt. staat voor Perkumpulan terbatas, een vereniging met beperkt lidmaatschap. In Indonesië een stichting oprichten, zoals wij die kennen, is tegenwoordig een dure en tijdrovende aangelegenheid. Dat geldt nog niet voor een Pt, terwijl het dezelfde functie als een stichting kan vervullen.

De mensen die al voor ons werkten in Papua, zoals Phile Bonay en Jaap van der Werf, vormen nu het bestuur van de vereniging. Het is een uitvoerend bestuur met dezelfde Hapin mensen in Papua, waarbij de werkzaamheden, het zo goed mogelijk ondersteunen van Papua initiatieven, gewoon op dezelfde voet doorgaan. Echter, de mensen zijn nu werkzaam bij een Indonesische organisatie, en dat heeft een aantal belangrijke voordelen:

Zekerheid voor onze mensen

Ten eerste hadden de mensen die in Papua voor ons werkten geen rechtspositie. Dat betekende voor hen: geen arbeidscontract, geen loon maar een vergoeding, geen ziektekostenverzekering en geen pensioenopbouw. Normale zaken zoals wij die kennen, die als die niet geregeld zijn, leiden tot het verlies van mensen met kennis en ervaring. Bovendien liep Hapin in Nederland hiermee een mogelijk financieel risico als een lokale medewerker ziek zou worden.

Efficiënt omgaan met kennis en geld

logo_ptHapinTen tweede maakt dit het mogelijk dat bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door lokale mensen. Ook is het veel beter dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in Papua zelf komen te liggen. De mensen van Pt. Hapin kennen de lokale omstandigheden goed en kunnen ter plekke snel contacten leggen en zaken regelen zonder dat daar eerst ruggespraak met Nederland voor nodig is. En laten we eerlijk zijn, daar gaat het ook om: dat de Papua’s zelf het heft in handen nemen. Gelukkig zijn er door uw steun aan studenten nu meer Papua’s die ook deze verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen. In de komende tijd gaan we afgestudeerden benaderen die zich willen inzetten voor Pt. Hapin.

Een zelfstandig Hapin Papua

Ten derde kan Pt. Hapin als Papua organisatie zelf fondsen gaan werven. De oprichting van een lokale partner organisatie schept meer kansen voor het werven van fondsen binnen Indonesië, in Australië en Oost-Azië. U begrijpt dat het voor Aziatische fondsen maar een rare situatie is om centen te geven aan een Nederlandse organisatie 13.000 kilometer verderop die het vervolgens weer terugsluist naar Papua. Dat lukte dan ook niet, merkten we. In feite hebben we met de twee Hapins onze fondsenwervende capaciteit verdubbeld. De financiële steun aan activiteiten in Papua die wij belangrijk vinden zal minder kwetsbaar zijn dan voorheen. We streven ernaar dat de twee uiteindelijk gelijkwaardige partner organisaties worden. Het is de plicht van de Nederlandse Hapin om Pt. Hapin volop te steunen in haar ontwikkeling naar een goedlopende en gezonde organisatie.

Met al deze initiatieven streven we er naar dat Pt. Hapin zichzelf kan bedruipen. Steun aan Papua die we zo belangrijk vinden zal op deze manier beter gewaarborgd zijn.

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Projecten