Kokoda is een stam uit het zuiden van Sorong, Papoea. Door de stroom migranten en de snelle ontwikkelingen in de samenleving zijn de Kokoda’s in verdrukking geraakt. Zij bezitten niet of nauwelijks eigen grond en het merendeel leeft in het armste deel van de stad. Dit gebied bestaat voornamelijk uit mangrove bossen en moerasgebied. Ze verdienen geld door de verkoop van Kangkoeng (een soort waterspinazie) en slakken.

In de wijk ‘Sakur’ wonen veel Kokoda en in deze wijk wil de organisatie ‘Bunga Papua’ een peuterspeelzaal beginnen en een ‘leesclub voor basis en middelbaar scholieren. Deze kinderen zijn een kwetsbare groep omdat de ouders en familie het schoolgeld en andere kosten niet kunnen betalen. De alfabetiseringsgraad is niet alleen bij de kinderen maar ook bij de ouders erg laag.

Waar armoede hoog is, is het uithuwelijken van een dochter een uitkomst. Niet alleen verlagen ze daardoor de kosten doordat ze één persoon minder te voeden en te kleden hebben maar vaak is de ‘bruidsschat’ een welkom inkomen voor het gezin. Het aantal kindhuwelijken onder de Kokoda’s is daarom hoog. Meisjes die jong trouwen hebben minder kans op het onderwijs dat ze nodig hebben om een gezond en zelfstandig leven te leiden. Zonder opleiding, zijn ze minder goed in staat om een veilige en eerlijk loon voor zichzelf en hun gezing te genereren om zo zichzelf en hun gezin uit de armoede te tillen.

Daarnaast worden de Kokoda’s afgeschilderd als een stoer, hard volk waar niet mee omgegaan moet worden. Ze worden gezien als het zwarte schaap van de samenleving. Vanwege dit stigma, het hoge analfabetisme en de kindhuwelijken heeft de organisatie Bunga Papua besloten om te investeren in de Kokoda’s door middel van onderwijs.

Bunga Papua bestaat uit een groep gepassioneerde vrouwen die een informeel onderwijsprogramma hebben opgericht voor arme Papua’s. In de 6 jaar die ze al bestaan hebben ze de volgende activiteiten opgericht:

  1. Een peuterspeelzaal op 2 verschillende locaties in Sorong.
  2. Een leesclub met bijbehorende bibliotheek
  3. Een cursus expressieve kunst voor kinderen om zo talenten als muziek en dans verder te ontwikkelen.
  4. Een huiswerklas voor meisjes waar ze les krijgen over ondernemerschap en leren hoe ze met een computer om moeten gaan.

 

clubhuis

Voor de Kokoda willen ze ook een peuterspeelzaal en leesclub opzetten. De ‘chief’ van sakur heeft al zijn toestemming gegeven om het ‘clubhuis’ af te staan voor deze klassen. Normaliter kan de organisatie met hulp van een kleine bijdrage van de gemeenschap en een lokaal fonds de klassen oprichten maar voor dit initiatief lukt dit niet. De ouders kunnen niet of nauwelijks bijdragen en tot nu toe hebben ze geen fonds gevonden die hen financieel kan ondersteunen.

Hun doel is om de kinderen kennis over te dragen waarmee ze hun vaardigheden kunnen verbeteren. Ze hebben in de andere klassen kunnen meten dat de kinderen beter zijn gaan schrijven en rekenen. Daarnaast proberen ze de bewustwording over de waarde van onderwijs bij de ouders te vergroten door hen te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

De subsidieaanvraag bestaat uit de aanschaf van boeken, tafels, stoelen, een schoolbord etc. en vervoerskosten voor de leraren. De leraren werken daarentegen als vrijwilliger.

De totale kosten zijn € 2.500,-. Wilt u bijdrage aan dit project? Dat kan door zelf (eenmalig) een donatie overmaken op bankrekeningnummer NL37RABO0444072470 onder vermelding van Kokoda

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Projecten